• Kaynak Vakfı
 • Kaynak Vakfı
 • Kaynak Vakfı
 • Kaynak Vakfı
 • Kaynak Vakfı

Vakıf Hakkında

Kaynak Vakfı, şeffaflık, dürüstlük, güven, inanç, yardımlaşma, milli kültür ve ahlakilik gibi değerleri nesilden nesile aktarmak ve bir sonraki nesil için güven ortamları hazırlayabilmek düşüncesiyle KAYNAK HOLDİNG yönetim kurulu tarafından kurulmuş bir vakıftır.

Demokratik ve gelişmiş bir ülkenin en temel üçlüsü güçlü bir devlet, etkin bir özel sektör ve aktif bir sivil toplum sektörüdür.

Bizlerde vakıf çalışmalarımızla, sosyal adaletin sağlanması, evrensel değerlere sahip insanlar yetişmesi, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması, eğitim, sağlık, adalet, ahlakilik gibi konularda toplumsal sorunlarımıza çözüm üretmeyi ve milli ve manevi değerlere bağlı, mesleki bilgi ve donanıma sahip bireylerin yetişmesini amaçladık.

Günümüz medeniyetinin en köklü problemi “Model insan” yokluğudur. Model insanların yetişmesi adına tüm imkanlarımızı seferber etmek istiyoruz. Vakfımızın gelir kaynaklarını ve mal varlığını, bünyemizdeki şirketlerin tüm paydaşları ile birlikte iyi ve sürdürülebilir bir konuma getirmeyi planlıyoruz.

Ayrıca kurmayı düşündüğümüz müesseselerin kendi öz kaynakları ile faaliyetlerini ve varlıklarını devam ettirebilmeleri ana hedefimiz. Netice olarak vakıf faaliyetlerimizi kurumsal yapıya büründürerek bu çatı altında verilen hizmetlerin uzun süreli olmasını temenni ediyoruz.


Naci TOSUN
Vakıf Başkanı

Amaç - İlke ve Hedefler

Amaç
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle, eğitim ve kültürde fırsat eşitliği sağlamak, kamu yükünü hafifletmek, milli ve manevi değerlere bağlı kalarak insanların gelişimine katkı sağlamak.

İlkelerimiz
 • Milli manevi değerlere uygunluk
 • Topluma hizmetkarlık.
 • Sürdürülebilir gelecek
 • Yaşatma idealiyle yaşamak…
 • Kamu yararı
 • Şeffaflık
 • Hukukilik
 • Fırsat eşitliği
 • Güven ve itibar.
 • Kaynakların korunması
 • İnsana saygı


Hedeflerimiz
 • Kaynak Holding’in iştigal alanlarında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek, holding markaları ile sosyal paydaşları arasında duygusal bağı güçlendirmek.
 • Kurum içi bilgi odaklı eğitim programlarıyla, Kaynak Holding çalışanlarının gelişimine ve sosyal sorumluluk bilincine katkıda bulunmak.

Yönetim Organizasyon Şeması

 • Yönetim Kurulu Başkanı
  Naci TOSUN
 • Genel Koordinatör
  Dr. Şeref Zekai KOLAK
 • Genel Sekreter
  Cemalettin ARSLAN
 • Muhasip
  Bayram ALKAN
 • Yön. Kurulu Bşk. Yard.
  Sedat KOCAR

Vakıf Senedi

 • Kaynak Vakfı Resmi Senedi

Misyon - Vizyon

Misyon: Milli ve manevi değerlere bağlı kalarak; ülkenin her alanda gelişmesi için mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, her yönüyle sağlıklı ve nitelikli insanlar yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak.


Vizyon: Milli ve manevi değerlere bağlı kalarak; toplumu yaşatma ideali ile ideal insan yetiştirmek için önceliği " Üstün Potansiyelli Öğrenciler " olan, eğitim ve kültür alanında itibarlı bir vakıf olmak.

Finansal Bilgiler